Magyar English German

Üdvözöljük a Tuti Info Ingatlaniroda honlapján!
S
ajnáljuk, de az oldal jelenleg fejlesztés alatt áll,
 így a kínálat már nem aktuális!

Kérem az aktuális kínálatért keressen minket telefonon!
06 20 / 94 21 500


Irodánk  1996 óta  áll az Önök Rendelkezésére !
( családi ház, építési telek, ipari ingatlan, üzlet, szántó Gyálon és környékén )

Amit kínálunk:
  • ingatlanközvetítés ( eladó családi házak, telkek, ipari ingatlanok, üzletek, stb.)
  • az ingatlan felértékelése, hivatalos értékbecslés, (családi házak és egyéb ingatlanok is)
  • adásvételi szerződés, Földhivatali ügyintézéssel
  • tanácsadás adó-, illeték- és lakáshitel, ingatlan adás-vétel, ügyekben
  • hitelügyintézés
Érdeklődőinknek ingyenes címkiadás.

Megbízóinkat - a közvetítői jutalékon kívül - egyéb költség nem terheli.

Elégedett ügyfeleink megbecsülését élvezzük, számos megbízás, sikeres adás-vétel van már mögöttünk.

Ha ingatlant keres, ( eladó családi ház, lakás, ipari ingatlan, üzlet, stb.)  mi felkutatjuk Önnek, még akkor is ha jelenleg nincs a kínálatunkban !

Tóth Sándor ÜgyvezetőADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT! ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018.      (tutiinfo.hu)
Tuti Info Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI
SZABÁLYZAT
2018.

Hatályos: 2018. 03.21. napjától
Általános rendelkezések
A Tuti Info Bt   (székhelye: 2360 Gyál, Károlyi Mihály utca 1,
Bejegyző határozat száma:  Cg.13-06-025003, adószám:24596738-1-13, mint Adatkezelő az általa üzemeltetett
http:// www.tutiinfo.hu
weboldal és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: „weboldal”)által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek („ügyfél“)valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató(AVAKASZT) alapján jár el. Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, és a weboldalhasználatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen AVAKASZT rendelkezéseit.
A szabályzat célja
Az AVAKASZT célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.
1. Értelmező rendelkezések
1.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezőszervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza,az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
1.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személyazonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)rögzítése.
1.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosítójele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozókövetkeztetés.
1.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelőtájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyesadat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
1.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
1.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nemrendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.
1.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.
2. Az adatkezelő megnevezése
Szervezet neve: Tuti Info Bt.
Székhelye: 2360 Gyál, Károlyi Mihály utca 1.
Bejegyző határozat száma:  Cg.13-06-025003
Szervezet adószáma:  24596738-1-33
Email: infovtutiinfo.hu
Adatkezelési nyilvántartási száma: -
A 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban,óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban,kollégiumi tagsági viszonyban vagy - a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével - ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.
3. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó:
Az adatokat az Adatkezelő Alapszabályában és SZMSZ-ében meghatározott vezetősége, illetve a vezetőség által külön erre felhatalmazott személyek jogosultak megismerni Adatkezelő az adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek számára nem adják ki.
4. A kezelt személyes adatok köre
A jelen AVAKASZT kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel
arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők.
A Weboldal bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat is biztosít. Bizonyos tartalmi szolgáltatásai és hírlevél funkciója azonban csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető. Regisztrált felhasználó az lehet, akit a az Adatkezelő a saját belső szabályzatának megfelelően erre feljogosít. A regisztráció folyamata ingyenes.
4.1. A regisztráció során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
?Ügyfél neve,
?E-mail címe,
?Ügyfél által kitalált jelszó.
4.2. A www.tutiinfo.hu(továbbiakban: Weboldal) adatbázisa az Ügyfél adatait a regisztrációval nyújtott ingyenes szolgáltatások teljesítése érdekében tárolja, azokat az adatkezelő továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra - az Ügyfél kifejezett hozzájárulása hiányában- nem jogosult.
4.3. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - apró információcsomagot,amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával - küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.
4.4. Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.
4.5. Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.
5. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja
5.1. Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetesmegismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölő négyzetkipipálásával – illetőleg a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntesmegadásával adja meg. A hírlevéllel kapcsolatban az Ügyfél az erre vonatkozó jelölő négyzetkipipálásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a Weboldallal kapcsolatos híreket, információkat küldjön az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mailcímre.
5.2. Az adatkezelés célja a cég tevékenységi köre során szükségessé vált adatok, információkkal kapcsolatos
tartalomszolgáltatás és az ezzel, valamint az Adatkezelő egyesület működésével összefüggő egyébinformációk megadása. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja. Ügyfél a weboldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:
?hírlevél szolgáltatás
?tartalomszolgáltatás
5.3. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, illetőleg az ügyfél részére hírlevélmegküldésére szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el ügyfél részére. Adatkezelő az ügyfél kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre a Weboldal tartalmaival és a gyakorlások szervezésével kapcsolatos információkat tartalmazó hírleveleket. Adatkezelő kizárólag azon ügyfelei számára küld hírleveleket, akik az erre szolgáló menüpontban ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták.
5.4. Az Ügyfél a hírlevél szolgáltatásról bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül leiratkozhat. A leiratkozás történhet egyetlen lépésben, a hírlevélben található linkre kattintással, illetve leiratkozhat az Adatkezelőnek küldött e-mail formájában is. Ebben az esetben Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásából az Ügyfél adatait.
5.5. Az Ügyfél által megadott telefonszám adatkezelő általi felhasználási célja a következő: az folyamat során kapcsolattartási célokat szolgál.
5.6. Az Ügyfél adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülőadatok (naplóállományok, logfile-ok) az alábbiak: az ügyfél számítógépének dinamikus IP címe, az ügyfél számítógépének beállításaitól függően az ügyfél által használt számítógép operációs rendszerének és böngészőjének típusa, az ügyfélnek a Weboldallal kapcsolatos aktivitása. Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál - pl. a szerverek biztonságos üzemeltetése,utólagos ellenőrzése, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok az ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltatóegyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.
5.7. A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az Adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. Adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul.
5.8. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása -hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
5.9. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címénekmegadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mailcímet regisztrálta.
6. Az adatkezelés időtartama
6.1. A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától akérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését aregisztrált Ügyfél a bejelentkezést követően a „Saját fiókban” kezdeményezheti.
6.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban)meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.
7. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre
7.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
7.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolásrendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszer üzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
7.3. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.
8. Az ügyfél jogai
8.1. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozószemélyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.
8.2. Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, azadat kezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja
meg a kért tájékoztatást.
8.3. Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.
Levelezési cím: 2360 gyál. Károlyi mihály utca 1.  E-mail: info@tutiinfo.hu
8.4. Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni.
Egyes adatait az Ügyfél a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
8.5. Az ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is.
Ügyfél, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:
az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.)
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
8.6. Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapításacéljából.
9. Egyéb rendelkezések
9.1. Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
9.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arrais, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja,ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
9.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatáshasználatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.
ADATKEZEŐ NYILATKOZATA
Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen AVAKASZT tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen AVAKASZT-ban megfogalmazott előírásoknak.

Tuti Info Kereskedelmi és Szolgáltató  Betéti Társaság
Székhely : 2360 Gyál, Károlyi Mihály utca 1
Telefon . 06 20 94 21 500

        Tóth Sándor Ügyvezető

Térkép, hogy könnyebben eltaláljon hozzánk
Loading...